Prekenserie 1 Koningen


Het kindschap in God bewaart niet voor vallen in de zonden, dat blijkt bij het leven van Salomo. De Heere kwam in zijn leven, maar hij ging een weg van rijkdom en heidense vrouwen. De Heere laat geen zonde ongestraft, ook niet voor Salomo. Hij waarschuwt ons hiermee geen compromis te sluiten met de zonden. Dit Bijbelgedeelte spreekt van een duistere tijd. Alles roept om verlossing, om de komst van de lang beloofde Koning! Als wij teleurgesteld moeten terugkijken, blijkt toch Gods trouw: Hij heeft Zijn Zoon geschonken.

1 Koningen 11:1-25
DownloadDe Heere had tegen Salomo gezegd dat zijn koninkrijk zou worden afgenomen. Dat trad in werking toen Jerobeam (de zoon van Nebat) tegen Salomo begon samen te zweren. Maar de Heere stopt niet met Zijn trouw, genade en werk. Hijzelf is het Licht Dat de duisternis zal overwinnen. Het doel is daarom: Hef je ogen op, het is adventstijd, de verlossing is aanstaande! 

1 Koningen 11:26-43
Download


Salomo had het volk in zonden gebracht. Zijn zoon, koning Rehabeam ging hierin voort. Hij vroeg erg hoge belastingen van het volk en toonde geen begrip voor de wensen van zijn volk. Gevolg was dat zijn koninkrijk scheurde. Tien stammen van zijn rijk scheidden zich met Jerobeam af.  

1 Koningen 12:1-24
Download


Jerobeam is met tien stammen afgescheiden van het koninkrijk van Rehabeam. Nu is hij bang dat het volk terug zal keren naar Rehabeam. Hij mist vertrouwen op God en zoekt toevlucht bij afgodsbeelden. Als hij hierop wordt aangesproken door een man Gods, wordt hij boos. Maar de Heere laat het niet toe dat Zijn Woord wordt ontkracht, Hij verlamt de arm van Jerobeam. De Heere laat zien hoe vriendelijk Hij is, want hij geneest de arm weer. Daarna stelt Jerobeam zich wat milder op, maar God wil geen buitenkantbekering, maar vraagt om het hart! 

1 Koningen 12:25-13:10
Download


Koning Jerobeam gaat door met zondigen en wordt gewaarschuwd door een man Gods. God had deze man een duidelijke instructie meegegeven om in die plaats niet te eten of te drinken. Er mocht namelijk op geen enkele manier een relatie met de zonde zijn.  Een profeet verleidt de man Gods dit toch te doen. De man Gods wordt gestraft met de tijdelijke dood. Hieruit blijkt dat het oordeel begint in het huis Gods, maar wat zal dan het einde zijn van hen die de Heere ongehoorzaam zijn? De boodschap is dat we moeten blijven bij Gods Woord. 

1 Koningen 13:11-34
Download

Soms mogen kinderen een middel in Gods hand zijn tot bekering van hun ouder(s). In 1 Koningen 14 gaat het over Abia die ziek was. De Bijbel schrijft dat er iets goeds (van de Heere) in zijn leven was. Misschien was de ziekte van Abia een laatste roepstem van de Heere voor zijn ouders. Helaas bleven Jerobeam en zijn vrouw ontrouw aan de Heere. Daarom zou hun huis vernietigd worden. De gevolgen van hun zonden zijn zwaar. Ook zou Abia sterven, maar voor hem was het niet erg; hij werd gespaard voor de komende straf en ballingschap.


1 Koningen 14:1-20
Download

1 Koningen 14 lijkt ons een moedbenemende geschiedenis te vertellen. Koning Salomo beging een zonde door te trouwen met heidense vrouwen die de Heere niet als de enige ware God aanbaden. De Heere had voorzegt dat in zijn nageslacht de gevolgen van de zonden meer zouden toenemen. Slecht voorbeeld doet volgen en dat blijkt want Rehabeam legt de wet van de Heere naast zich neer. Wat bleek toch duidelijk dat Salomo en Rehabeam niet de lang verwachtte Messias zijn. Toch wordt er in deze laatste preek van deze preekserie al gesproken over advent: de tijd van uitzien. Hij wilde toch in een zondig geslacht geboren worden. God werkt door in schijnbaar onmogelijke wegen!

1 Koningen 14:21-39 en 2 Kronieken 11 en 12
Download

Geen opmerkingen:

Een reactie posten