DL H1 de Uitverkiezing

In de tijd van 1618 - 1619 heeft een Dordtse synode een aantal artikelen geschreven om bepaalde dwalingen te weerleggen. Deze artikelen staan veelal achterin de zakbijbeltjes en kunnen ook tegenwoordig nog gebruikt worden om bijbelse thema's als bekering, uitverkiezing en volharding in het geloof uit te leggen.
De Dordtse Leerregels zijn niet Gods Woord zelf. Maar ze zijn wel geschreven vanuit de bijbel. In de kerkdiensten op dit blog komen daarom ook gewoon een Schriftgedeelte uit de bijbel aan de orde.De Uitverkiezing... een struikelblok?


Veel vragen kunnen er zijn over de uitverkiezing:


Waarom maakt God niet iedereen zalig?
Wil God niet dat iedereen zalig wordt?
Is God niet machtig genoeg om iedereen zalig te maken?


Vragen die erg beklemmend kunnen zijn.


Als je hiermee zit, dan ben je niet de enige. Misschien moeten we wel stellen dat iedereen wel (eens) met zijn gedachtengang hierin vastloopt. De reden is duidelijk: wij moeten niet veronderstellen dat ons kleine verstand God kan evenaren.


En: zijn wij het niet die de afstand met God zelf hebben gemaakt? Wij hebben de deur naar God dichtgegooid.
Wat een wonder dan juist dat onze drieenige God een overleg met Zichzelf ging voeren om verlossing mogelijk te maken. Hij is dat niet aan ons verplicht! Waarom nam Hij dan toch zo'n bevrijdende beslissing? Ook dat kunnen wij niet met ons verstand beredeneren. Het kan niet anders dan pure liefde zijn...


De weg van verlossing die God heeft uitgedacht vraagt om aanbidding, ook als wij het niet begrijpen. Maar diep van binnen borrelt er opstand in ons. Wij willen het immers zelf wel weten wat goed voor ons is! Onze vechtlust voert zo ver, dat wij net als de verloren zoon (Lukas 15) liever eerst ons heil zoeken bij de varkens, dan rechtstreeks naar onze Vader terug te gaan. Welk een grootheidswaanzin is dit!


Misschien ervaar je het wel in jezelf dat je nog zo'n vechter bent. Je eigen ik, satan en de wereld vinden het wel prima samen. Wel, God bied je een andere weg aan. Juist door de uitverkiezing is dit nog wel mogelijk. Hij is gewillig om je zalig te maken. En Hij kan ook jou tot een gewillig persoon maken. (Psalm 110:3a) Daarom mag je tot Hem komen. Hij Die zegt: "Wie Mij zoekt, zal Mij vinden".


Is de uitverkiezing dan nog een struikelblok? Nee, het is een deur van hoop. Zie het Lam van God. Door de weg van de Zoon aan het kruis, is het mogelijk om de verlossing te ontvangen; in Christus.
Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 1Download


Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 2Download


Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 3Download


Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 4Download


Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 5Download


Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 6Download


Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 7aDownload


Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 7bDownload


Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 8

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 9

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 10

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 11

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 12

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 13

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 14

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 15

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 16a

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 16b

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 17

Beluister of Download

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 paragraaf 18

Beluister of Download