Prekenserie Jesaja 55


Jesaja 55 is één van de machtigste hoofdstukken in de Bijbel.
Van onze gevoelens van honger en dorst wordt gebruik gemaakt om ons duidelijk te maken hoe rijk het evangelie is.
Gods waarheid dringt echter niet zomaar door in ons leven. Dat blijkt wel uit onze natuurlijke gezindheid, dat wij eerder investeren in dat wat geen nut heeft, dan dat wij zorgen voor onze ziel.
We moeten leren écht te luisteren naar wat God ons vertelt: Hij nodigt ons uit te komen tot het levende water.

Het gaat over een eeuwig verbond. God laat ons beloften en waarschuwingen horen, en wijst ons zo de weg tot Christus: keer je af van je zondige leven en keer terug naar Hem.

Hier merken we onze zondige natuur die niet bereid is om te veranderen. Maar er is een bemoedigende boodschap dat God almachtig is om je onwillige hart gewillig te maken en vergeving te schenken.
Als je Hem zo zoekt, zal je Hem zeker vinden.

De Heere weet wie wij zijn en Hij zorgt ervoor dat de Woorden die Hij spreekt, niet vruchteloos zijn. Ook leert Hij ons: als wij denken dat het niet goed gaat, blijkt God het overzicht te hebben: dat het toch gaat volgens Zijn plan.

De Bijbel belooft dus uitzicht, zodat het in je leven wordt alsof bergen en heuvels gaan zingen en alsof bomen in de ‘handen klappen’. Deze stroom van Gods goedheid zal nooit ophouden, tot in eeuwigheid.

Jesaja 55 vers 1Download


Jesaja 55 vers 2Download


Jesaja 55 vers 3Download


Jesaja 55 vers 4Download


Jesaja 55 vers 5Download


Jesaja 55 vers 6Download


Jesaja 55 vers 7Download


Jesaja 55 vers 8Download


Jesaja 55 vers 9Download


Jesaja 55 vers 10 en 11Download


Jesaja 55 vers 12Download


Jesaja 55 vers 13Download