Prekenserie De Sacramenten

De Heidelbergse Catechismus behandelt in Zondag 25 t/m Zondag 30 de sacramenten.

ZIELSVERLANGEN
Mijn hart is leeg; tóch is er stil verlangen
naar Hem, Die nodigt tot Zijn heil’ge dis.
Al mag ik maar een kruimeltje ontvangen…
Iets van Hem Zélf vervult mijn zielsgemis.
De Heere ziet mijn wankelende gangen,
mijn ledigheid, die onuitspreek’lijk is,
de angsten, die mijn moede ziel soms prangen.
Toch zegt Hij: “Kom, tot Mijn gedachtenis!”
*
Hij nodigt en Hij wil vervulling geven
aan hen, die buiten Hem niet kunnen leven,
die buiten Hem verzinken in de dood.
Hoezeer ze zijn bezet met vrees en beven,
ze zullen komen, door Gods Geest gedreven,
tot Hem, Die Zélf hen aan Zijn tafel noodt.


Zondag 25
Download


Zondag 26Download


Zondag 27
Download


Zondag 28
Download


Zondag 29
Download


Zondag 30
Download

Geen opmerkingen:

Een reactie posten