Overig

Jesaja 66 vers 2b 
Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn Woord beeft - Een Bijbelse uitleg over wat beven is voor Gods Woord: met ontzag én vrijmoedigheid
Download

Hooglied 1 vers 2 - Wat is het kussen van Jezus' mond?
Download

Psalm 100 - Een oproep om God te loven - kinderen inbegrepen!Markus 16 - Over dood en opstanding - Pasen

Waarom staat er nadrukkelijk in de evangeliën vermeld dat de steen is weggerold? Allereerst wordt hiermee de nadruk gelegd op het graf zelf. Er wordt aangetoond dat Jezus ook Mens was. Hij koos ervoor een menselijke weg te gaan, tot aan een begrafenis toe.
Verder (en vooral) blijkt uit de weggerolde steen dat God de Vader Zijn goedkeuring heeft gegeven over het werk van Zijn Zoon. Jezus heeft niet gefaald, maar Zijn doel bereikt! Hiermee is de weg open naar vergeving, leven en genade.
Download


Johannes 3 vers 5 en 6 - Wedergeboorte - Pinksteren

Nicodemus voelde wel sympathie voor Jezus. Hij wilde graag nader kennis met Hem maken. Jezus' reacties naar Nicodemus zijn rechttoe rechtaan: "Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan". Dat gold ook voor Nicodemus als oprechte Farizeeër en voorganger. Ondanks eigen onwil en onmogelijkheden (al heb je je hart gebarricadeerd) maakt Gods Geest gewillig en maakt Hij dat je Hem welkom heet in je (van nature) onwillige hart.
Download

Geen opmerkingen:

Een reactie posten